GHID PRIVIND OBŢINEREA ALOCAŢIEI PENTRU COPII

14.07.2016 15:07

GHID PRIVIND OBŢINEREA ALOCAŢIEI PENTRU COPII

 

Ambasada României de la Madrid a publicat informaţii şi precizări pe tema acordării alocaţiei pentru copii, având în vedere numeroasele întrebări şi solicitări de informaţii adresate în ultima perioadă de românii din Spania.


În baza prevederilor Regulamentului 883/2004, reprezentantul legal al copilului aflat în România are dreptul să primească alocaţie pentru copii din statul în care îşi desfăşoară activitatea.

În Spania nu există alocaţie de stat pentru copii, care să se acorde necondiţionat tuturor copiilor, indiferent de veniturile părinţilor, aşa cum se întamplă în România sau în alte state europene.

În Spania obţin ajutor pentru creşterea copilului doar familiile care se încadrează în baremele de venit anual stabilite de Institutul Naţional de Securitate Socială.

Dacă lucrează legal în  Spania, reprezentantul legal al copilului trebuie să solicite întâi prestaţia pentru minori in Spania. Daca aceştia NU au dreptul la această prestaţie în Spania (fapt dovedit prin formular european sau orice alt document în care să se specifice clar acest lucru), atunci, pentru copiii aflaţi în întreţinere în România, se poate solicita alocaţie de stat din partea statului român.

Astfel, reprezentantul legal al copilului:

Va solicita în Spania Prestaţia pentru minor aflat în întreţinere (Prestación económica por hijo o menor a cargo). Aceasta este o sumă de care beneficiază copiii sub 18 ani, în funcţie de situaţia materială a familiei. Solicitarea se adresează birourilor Securităţii Sociale (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social) din localitatea de domiciliu. Se completează o cerere şi se anexează documentaţia solicitată.
În funcţie de venitul anual al familiei, copilul va beneficia, sau nu, de această prestaţie. Pentru anul 2014 venitul anual nu trebuie să depăşească 11.519,16 euro, cuantum care se măreşte cu 15% pentru fiecare copil aflat în întreţinere, începând de la al doilea copil, inclusiv.

Dacă, în funcţie de venitul anual al familiei, minorul nu are dreptul să beneficieze de Prestaţia pentru minor aflat în întreţinere în Spania, reprezentantul legal poate solicita în România Alocaţia de stat pentru copii, care reprezintă o sumă acordată necondiţionat de veniturile familiei, conform legii.

Cererea de alocație de stat pentru copii, împreună cu documentaţia necesară, trebuie depusă personal sau prin împuternicit la primăria de domiciliu din ţară.

Dosarul depus va cuprinde şi formularul E 411, completat în partea B, solicitat de la birourile Securităţii Sociale din Spania, sau orice alt document eliberat de această instituție din Spania care să dovedească faptul că împuternicitul legal al copilului nu este îndreptățit să beneficieze în Spania de prestaţia pentru copil aflat în intreţinere.

Biroul atașatului pe probleme de muncă mai informează că din iulie 2014 s-a clarificat faptul că și copiii cetățenilor români care-și însoțesc părinții în străinătate pot beneficia de alocația acordată de statul român, dacă se dovedește că nu au dreptul la prestație în statul în care se află împreună cu părinții. De asemenea, alocația se poate acorda și retroactiv, perioada pentru care poate fi solicitată anterior putând fi între 1 an și 3 ani (depinde dacă este vorba de prima solicitare sau de reluarea dreptului).

Pentru detalii pe această temă şi pentru obţinerea altor informaţii legate de domeniul muncii şi securităţii sociale vă puteţi adresa Ambasadei României la Madrid:

Biroul ataşatului pe probleme de muncă şi afaceri sociale – telefon: 0034 91 350 73 56;  fax: 0034 91 345 29 17

 

Sursa:

https://www.romanul.eu/ghid-privind-obtinerea-alocatiei-pentru-copii/#axzz4EO2kuoeJ