Câteva observații legate de realizarea traducerilor pe teritoriul Spaniei și al României

17.02.2013 16:23

 

Procedura pentru realizarea traducerilor, precum și legislația în vigoare sunt diferite de la tară la țară. De asemenea, la nivel mondial, există diferiți termeni folosiți pentru a desemna persoanele care exercită profesia de traducători autorizați. Spre exemplu, în Spania, se folosește sintagma de Traductor-Intérprete Jurado, în Argentina, se folosește sintagma de traductor público, în Columbia, cea de traductor oficial, în Mexic, pentru persoanele autorizate ca traducători, se folosește sintagma de perito traductor oficial sau perito traductor certificadoÎn România, se foloseșete sintagma de traducător autorizat. Făra îndoială, acestea sunt doar câteva exemple din care reiese faptul că, de la țară la tară, există diferiți termeni pentru a desemna persoanele autorizate de către statul respectiv pentru a exercita profesia de traducător. 

Condițiile pentru obținerea autorizației de traducător autorizat sunt diferite de la țară la țară. De aceea, există diferente atât din punct de vedere al reglementărilor în vigoare, cât și al zonei de competență. Spre exemplu, a fi traducător autorizat numit de statul spaniol, nu înseamnă că poți profesa ca atare pe teritoriul unui alt stat, spre exemplu în Argentina, Mexic sau România. La fel, a fi traducător autorizat numit de statul român nu înseamnă ca poți profesa ca atare pe teritoriul altui stat. Există anumite reguli, anumite condiții impuse de fiecare stat pentru exercitarea profesiei și pentru garantarea valabilității și a calității traducerii. Prezentăm în continuare reglementărle în vigoare în două țări, România și Spania, alegere motivată de nenumăratele solicitări pe care le avem în domeniul traducerii pentru limba română și spaniolă. 

În România, pentru ca traducerea unui document să aibă valabilitate legală, traducătorul trebuie să fie numit în mod oficial de Ministerul Justiției din România. Semnătura și ștampila acestuia trebuie să fie legalizate la un notar care profesează în România. Traducătorul are obligația de a prezenta notarului Autorizația în baza căreia exercită profesia și de a lăsa specimen de semnătură la notarul cu care colaborează. Acesta, la rândul său, are obligația de a verifica dacă traducătorul respectiv este înscris pe lista traducătorilor autorizați de Ministerul Justiției din România, de a păstra în baza de date o fotocopie a autorizației, precum și specimenul de semnătură. Un traducător autorizat de Minsiterul Justiției din România poate desfășura activitatea ca atare pe lângă consulatele României în străinătate, deoarece se consideră ca acestea aparțin statului român și se supun legislației țării pe care o reprezintă în străinătate.  Evident, se aplică legislația în vigoare din țara respectivă, în acest caz, România. Lista traducătorilor autorizați de Ministerul Justiției din România este publică și se poate consulta la următoarea adresă:

 https://www.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Default.aspx 

 

În Spania, pentru ca traducerea să aibă valabilitate pe teritoriul spaniol, simpla ștampilă și semnătură a traducătorului numit de Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării din Spania sunt suficiente pentru a garanta valabilitatea legală a acesteia în fața oricărei instituții publice (Poliție, Ministere, Judecătorii, Tribunale, Agențiile Naționale Pentru Ocuparea Forței  de Muncă, Casa de Sănătate, Casa de Asigurări, etc.). Legalizarea traducerii documentelor se poate realiza doar de către MAEC și doar în cazurile în care traducerea se prezintă în afara teritoriului spaniol. Deci, o primă diferență care se poate stabili, este legată de legalizarea traducerii la notar. În Spania, acest lucru nu este prevăzut de legislația în vigoare.   

Lista actualizată a traducătorilor numiți de MAEC se poate consulta la următoarea adresă:

https://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/2013listadoIIJJ.pdf

Mentionăm faptul că, intentia noastra este aceea de a aduce cateva lămuriri referitoare la reglementările legale care ar trebui aplicate, de care ar trebui să se țină cont în orice stat și de orice persoană care dorește să-și desfășoare în mod legal, onorabil și corect profesia aleasă. În orice domeniu există o legislație care se aplică și care permite exercitarea profesiei în alt stat, doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Spre exemplu, un avocat, un medic, un profesor, un notar care a urmat studiile în România, respectiv în Spania, nu are dreptul de a profesa în baza autorizației eliberate de statul român sau spaniol, după caz, fără să-i fie recunoscut în prealabil acest drept de statul în care dorește să-și desfășoare activitatea.

Prezentăm în tabelul de mai jos, posibilele situații în fața cărora puteți fi pus  în momentul în care vi se solicită traducerea unui document. Vă rugăm să țineți cont de aceste observații, astfel, puteți evita să vă fie respinsă traducerea de către autoritățile competente și să fiți puși în fața situației de a reface traducerea conform prevederilor în vigoare.

 

Vi se solicită:

 

Recurgeți la serviciile unui:

 

Traducător autorizat numit de MAEC din Spania (traductor jurado)

Traducător autorizat numit de Ministerul Justiției din România

Traducerea unui

document din limba română

în limba spaniolă, document

pe care urmează să îl

prezentați autorităților de pe

teritoriul spaniol.

 

În această situație, ștampila și semnătura traducătorului sunt suficiente pentru ca documentul să aibă valabilitate legală pe întreg teritoriul spaniol și în fața oricărei instituții. NU ESTE NECESARĂ LEGALIZAREA NOTARIALĂ!!!!

În această situație ștampila și semnătura traducătorului NU sunt suficiente pentru ca documentul să aibă valabilitate legală. ESTE NECESARĂ ȘI OBLIGATORIE LEGALIZAREA CONSULARĂ.

Traducerea unui document din

limba spaniolă în limba

română, document pe care

urmează să îl prezentați

autorităților de pe teritoriul

României. 

 

În această situație, pentru ca traducerea să fie valabilă pe teritoriul României, este obligatorie LEGALIZAREA TRADUCERII LA  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI AL COOPERĂRII DIN SPANIA.  Legalizarea MAEC este gratuită.

În această situație, pentru ca traducerea să fie valabilă pe teritoriul României, este obligatorie LEGALIZAREA TRADUCERII LA UN NOTAR DIN ROMÂNIA.

Traducerea unui document din

limba spaniolă în limba

română, document pe care

urmează să îl prezentați

autorităților consulare române

de pe teritoriul spaniol.

 

În această situație, pentru ca traducerea să fie valabilă în fața autorităților consulare române, este obligatorie LEGALIZAREA TRADUCERII LA  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI AL COOPERĂRII DIN SPANIA. Legalizarea MAEC este gratuită.

În această situație, ștampila și semnătura traducătorului sunt suficiente pentru ca documentul să aibă valabilitate legală. Traducătorul numit de Ministerul Justiției, trebuie să fie înscris și, ca atare, recunoscut de consulatul respectiv. 

 

Cu stima, 

Echipa infojurados