ACTE NECESARE PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIEI ÎN CADRUL CONSULATULUI ROMÂNIEI DIN MADRID

25.11.2012 23:47

 

Pentru oficierea căsătoriei în cadrul Consulatului României va trebui să stabiliți data căsătoriei prezentând o cerere tip în care să se menționeze datele personale ale persoanelor care solicită încheierea căsătoriei și data la care solicită căsătoria. Cererea se poate depune personal la Consulat sau se poate trimite prin fax sau e-mail.

Ulterior va trebui să depuneți dosarul care trebuie să conțină următoarele acte:

- certificatele de rezidență (NIE);

- certificatele de naștere;

- cărțile de identitate sau pașapoartele valabile;

- certificatele prenupțiale de la medicul de familie, cu mențiunea apt pentru a încheia căsătoria ("apto para contraer matrimonio"), legalizate cu Apostila de la Haga și traduse. Certificatele sunt valabile doar patrusprezece zile de la data eliberării și până la data oficierii căsătoriei. 

 

Sursa: https://madrid.mae.ro/