Tarife

Traductor jurado de rumano 

Prețul traducerilor se stabilește în funcție de document:   

  • pentru traducerea actelor cu caracter personal prețul se calculează pe document;
  • pentru alte documente, tip sentințe judecătorești, caiete de sarcini, procuri notariale, oferte tehnice, etc., prețul este calculat pe cuvânt. 
  • pentru servicii de interpretare, prețul variaza în funcție de tipul de interpretare (simultană, consecutivă sau de legătură), de timpul de lucru și de distanță.

Dacă doriți, puteți solicita o estimare de preț si veți primi un răspuns în maxim 24 de ore.  

Este necesar să oferiți cât mai multe detalii pentru a se putea face o estimare cât mai corectă a prețului.