CE OFERIM? 

Traductor jurado de rumano en Madrid

 • prestare de servicii și recunoaștere profesională la nivel internațional;
 • traduceri oficiale, în mod deosebit din spaniolă în română și din română în spaniolă, traduceri realizate de profesioniști cu pregătire și experiență de peste zece ani în domeniul traducerii și al interpretării;
 • traduceri autorizate recunoscute de autoritățile și instituțiile publice din Spania și din străinătate, realizate de traducători autorizați (traductores jurados) recunoscuți de Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării din Spania
 • traduceri legalizate recunoscute de Consulatele României în Madrid și Barcelona, precum și de autoritățile din România, realizate de traducători autorizați recunoscuți de Ministerul Justiției din România;
 • principalele combinații lingvistice sunt: română - spaniolă, spaniolă - română, română - franceză, franceză - română, română - engleză, engleză - română;

 

 

CE ACTE TRADUCEM?

 • acte cu caracter personal: certificate de naștere, certificate de căsătorie, livrete de familie, caziere judiciare, permise de conducere, certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei, documente de identitate, adeverințe de celibat, permise de ședere, NIE, etc.;
 • acte oficiale cu caracter juridic: procuri notariale, contracte, certificate fiscale, texte legislative, atestate, sentințe de divorț, etc.;
 • diplome si acte de studii: diplome de bacalaureat, diplome de licență, foi matricole, programe analitice, certificate și atestate de competență profesională, etc.;
 • traduceri în domeniul economic, financiar și contabil: bilanțuri, rapoarte, declarații fiscale, etc.;
 • traduceri tehnice: caiete de sarcini, oferte tehnice, dosare și proiecte, etc.;
 • traduceri medicale;
 • traduceri în mass media și publicitate;
 • discursuri politice, scrisori de acreditare, invitații oficiale, comunicate de presa, corespondență privată, proiecte și rapoarte diverse, legislație comunitară europeană, etc.;
 • verificări traduceri;
 • servicii de interpretare simultană, consecutivă, de legătură în orice domeniu.

 

CUM SE PROCEDEAZĂ PENTRU PRIMIREA TRADUCERII?

Sunteți în Vitoria, Albacete, Alicante, Almería, Oviedo, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Santander, Castellón de la Plana, Ciudad Real, Córdoba, La Coruña, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, San Sebastián, Huelva, Huesca, La Palma,  Jaén, León, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Orense, Palencia, Las Palmas de Gran Canaria, Pontevedra, Logroño, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Bilbao, Zamora, Zaragoza, nicio problemă, vă trimitem traducerea prin poștă la adresa pe care ne-o indicați. 

Scrieți-ne și vom fi încântați să va oferim cât mai multe detalii.