Întrebări frecvente 

Traductor jurado rumano 

Care este modalitatea de lucru?

Se poate trimite documentul a cărui traducere o solicitați prin fax, e-mail sau prin poștă. La cererea clientului, textul tradus se trimite prin e-mail, fax sau prin poștă. 

 

Există mai multe tipuri de traducători?

Există diferite recunoașteri: traducători numiți de Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării din Spania - traductores jurados - și traducători numiți de Ministrul Justiției din România. Există o diferență atât din punct de vedere al recunoașterii profesionale cât și al ariei de competență. Avem dubla recunoaștere profesională, motiv pentru care ne adaptăm  cerințelor dumneavostră și vă asigurăm de valabilitatea legală a traducerii în fața oricărei instituții oficiale din Spania, din România, precum și în fața Consulatelor României din Madrid și Barcelona. (Pentru mai multe detalii, a se vedea rubrica Noutăți, articolul Ce este o traducere legalizată?)

Vă ocupați și de legalizarea traducerilor și aplicarea Apostilei de la Haga?

La cerererea clientului se oferă servicii conexe activităților de traduceri, legalizări pe lângă serviciile consulare, aplicarea Apostilei de la Haga, consultanță pentru îndeplinirea oricăror proceduri necesare în cel mai scurt timp posibil și în condițiile cele mai sigure și avantajoase.

Se solicită aplicarea Apostilei de la Haga pentru toate documentele oficiale care vor fi  folosite în străinătate; se poate realiza doar în țara în care a fost eliberat documentul. Nu mai este necesară aplicarea Apostilei de la Haga pentru actele de studii obținute în străinătate. (Pentru mai multe detalii, a se vedea rubrica Noutăți, articolul Apostila de la Haga.)

Ce clienți aveți?

Se realizează traduceri pentru persoane fizice, pentru companii, pentru instituții publice și private. Multe din serviciile realizate sunt recomandări din partea clienților care au fost mulțumiți de serviciile prestate. 

Pot avea încredere în traducător / interpret?

În calitate de traducător/interpret, se pot obtine informații pe care anumiți clienți le consideră confidențiale. Informațiile la care are acces traducătorul/interpretul se încadrează în categoria secret profesional. De aceea, orice date referitoare la tranzacții, licitații, conturi bancare, date personale, precum și orice alte informații personale sau profesionale sunt strict confidențiale. La cerere, se poate semna un contract de confidențialitate cu  caracter juridic.  

Principii deontologice

Obligația oricărui traducător/interpret este de a răspunde cerințelor clienților, de a da dovadă de profesionalism, diplomație, discreție și cunoștințe atât în domeniul traducerii și al interpretării cât și în domeniul juridic. Printre principiile deontologice pe care toți traducătorii și interpreții echipei noastre le respectă se numără:

  • confidențialitate și respect față de client;
  • integritate și competență profesională;
  • punctualitate și seriozitate.